Development Officer

Grama Niladhari Division   Development officer name Official Address Contact No.
15A Uduwewala   Mrs.R.P.H.S.K.Senarathne   0779863470
15C Galathara   Mrs.M.N.V.Chandrasiri   0775478336
15D Kandewaththa   Mrs.P.W.C.S.Deepika   0779451651
15F Apalawawaththa   Mrs.P.W.C.S.Deepika   0779451651
16 Wakirigala   Mrs.D.N.U.Perera   0719712784
16A Deewela Udagama   Mrs.D.N.U.Perera   0719712784
16F Lambutuwa   Mrs.R.P.C.P.Ranasinghe   0728683560
16D Asmadala   Mrs.K.K.P.N.P.Dharmasena   0724139067
16E Kandamulla   Mrs.B.D.Samanthika   0716087282
16G Waththegedara   Mrs.H.P.I.L.Ariyarathne   0355680044
17 Ussapitiya   Mrs.A.M.P.K.Rathnayake   0715938610
17A Kariyagama   Mrs.R.D.P.Gunarathne   0717506818
17B Katugaha   Mrs.P.R.T.Kumarihamai   0775373707
17C Waharakkgoda   Mrs.G.C.U. Kumari   0778834469
17D Gammannagoda   Mrs.P.K.R.R.Weerasinghe   0773258793
33 Thalgamuwa   Miss.A.A.T.Adhikari   0712069356
33A Attapitiya   Mrs.K.S.C.Dissanayake   0710711903
33B Dewanagala   Mrs.A.M.G.K.Balasooriya   0716411226
33C Ruwandeniya   Mrs.G.A.J.Jayakodi   0712834860
41 Arama   Mrs.D.N.Priyadarshani   0776450482
41A Salawa nagenahira   Mrs.A.W.D.Pathmakumari   0770688291
41 B Rahala   Miss.Maheshika Amandakoon   0771244586
41C Salawa West   Mrs.S.M.D.S.A.K.Gunasinghe   0725131093
41 E Deyyanwala   Mrs.R.N.N.Rajapaksha   0774983174
41D Randiligama   Mrs.P.D.M.N.Jayarathne   0778379440
42 Hakurgammana   Mrs.U.N.N.Nandapala   0779189232
42 A Dulldeniya   Mrs.S.D.C.H.Thilakarathne   0786893530
42 B Telleka   Mr.U.G.A.P.Gunasinghe   0779352526
42 C keerapanaya   Mrs.R.A.D.L.D.Karunarathne   0711328481
42 D Pannala   Mrs.H.M.D.P.Ranaweera   0779132275
43 Aranayaka   Mrs.S.D.L.S. Dilrukshe
  0779827982
43 A Ambalakanda   Mrs.W.D.S.N.Jayasooriya
  0718783380
43 B Getaberkanda   Mrs.P.M.P.K. Kumari
  0779868068
43 C Galbokka   Mrs.N.V.S.M. Samarakoon
  0785955070
43 D Podape   Mrs.U.L.R. Priyadarshani
  0712084634
43 E Udagama   Mrs.U.L.N.A. Liyanage
  0715424142
44 Thalgaspitiya Sinhala Gama   Mrs.S. R.C.J. Senanayaka
  0715741784
44A Habalakkawa   Mrs.S.H.S.S. Jayathilaka
  0775245749
44 B Yodhagama   Mrs.T.R.N.A. Rathnayaka
  0778816381
44 C Thalgaspitiya Muslimgama   Mrs.P.R.T.P. Kumari
  0712153204
45 Dippitiya   Mrs.W.M. S. D. K Wickramasinghe
  0716314609
45 A Gewilipitiya Gama   Mrs.W.R.M.I. Rajapaksha
  0772992487
45 B Gewilipitiya nagaraya   Mrs.P.T.N.P. Karunarathna
  0712004262
45 C Pahinipeddara   Mr.L.N.S. Liyanage   0774425291
45 E Wilpola   Mrs.C.M.N.Hemamali
  0774665006
46 Nikapitiya   Miss.G.G.S. Hemamali   0771723934
46 A Godigamuwa   Mrs.J.I.S. Weerasinghe   0717391820
47 Hathgampala   Mrs.N.R.D.P. Angulagodawaththa
  0777545905
47 A Debathgama Pallebage   Mrs.R.A.K.Jayarathna   0784929633
45 D Narangammana   Mrs.G.G.S.S. Abesekara
  0775016349
47 B Debathgama Udabage   Mr.W.K.G. Sunil Shantha   0778353314
47 C Moragammana   T.G.S.K.K. Thandeniya
  0710427510
47 D Kalugala   H.D.C.K. Rajapakshe
  0776497363
47 E Kumarapura   P.W.S. Karunarathna   0714770708
47 F Elagipitiya   M.E. Wikumsiri   0759669003
48 Keselwaththa   Mrs.K.N.S. Gunawardhana
  0785176846
48 B Dampalgoda   Mrs.N.C.W. Gunarathna
  0711295706
58 B Ganthuna Udagama   Mrs.N.P.K.D. Wijesingha   0717392050
58 C Jambugasmada   Mr.U.P.G.S.B.S. Bandara   0775469997
58 F Narangala   Mrs.E.I.G. Edirisinghe
  0724973484
58 G Ganthuna Madagama   Mrs.M.T.T. Wijewardana   0774458061
Scroll To Top