Sinhala (Sri Lanka)Tamil-Sri Lanka

Slideshow

 

 
News and Events
  • News & Events
    08/04/2015
    News & EventsSeiri Day     Step In To Year 2015 Pirith Chanting At Polambegoda Sri sudharshanaraama Temple     Divineguma Divisional progr.....